Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται Υ.Π.ΕΝ.

1 αίτηση
Κοπή δέντρων στην Τ.Κ Δαρα Αρκαδίας
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από Μαυριδης Γιάννης στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Με την παρούσα επιστολή θέτω υπόψη σας ένα περιστατικό που έγινε γνωστό μέσω διαδικτύου στον οικισμό Δάρα, Αρκαδίας, σχετικά με την αδειοδότηση κοπής 3...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;