Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.

2 αιτήματα
Μνημόνιο συνεργασίας με Amazon Web Services
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από Χαρίλαος Παπαευαγγέλου στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Καθότι παρήλθε η προθεσμία απάντησης στο αίτημα μου, το επαναλαμβάνω με το παρόν μήνυμα: Θα ήθελα να αποκτήσω πρόσβαση στο μνημόνιο συνεργασίας που υ...
Με ποιο τρόπο το υπουργείο Εργασίας μπορεί να ελέγξει αν ο Εργοδότης είναι συνεπής απέναντι στην υποχρεωτική νομοθεσία καταβολής των Δώρων Χριστουγέννω...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;