Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της παιδείας.

1 αίτηση
Αριθμός εγγραφών και ενεργών φοιτητών.
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από Petros Apostolakis στις .

Καθυστερημένο.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Θα σας παρακαλούσα να κοινοποιήσετε στοιχεία για α)τον αριθμό των ενεργών φοιτητών και φ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;