Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργικό Συμβούλιο, που επίσης λέγεται Υ.ΠΑΙ.Θ.

3 αιτήματα
Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των λόγων της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός...
Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με ποιά απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας έχει διοριστεί το εν ενεργεία Εφορευτι...
Αριθμός εγγραφών και ενεργών φοιτητών.
Το αίτημα έχει σταλεί προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από Petros Apostolakis στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Θα σας παρακαλούσα να κοινοποιήσετε στοιχεία για α)τον αριθμό των ενεργών φοιτητών και φοιτητριών κατά τα έτη 2000-2021 καθώς και β) των αριθμών των εγ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;