Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.