Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού

1 αίτηση
Καθαρισμός ρεμάτων στην Τοπική Κοινότητα Γωνιάς
Το αίτημα έχει σταλεί προς Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από Ελένη Παυλάκη στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

καταρχήν σας ευχαριστούμε για τον καθαρισμό ρεμάτων στην ΤΚ Γωνιάς. Να σας ενημερώσουμε όμως, ότι έγινε καθαρισμός του μισού ρέματος. Χρειάζεται να...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;