Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Περιφερειακή Ενότητα Χίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.