Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.

1 αίτηση
-- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΤΚ11741 ΤΗΛ: 2132065550 [διεύθυνση email] [Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Α...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;