Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού

1 αίτηση
Σχετικά με τη συγκοινωνία στην Ικαρία
Το αίτημα έχει σταλεί προς Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας από Δρόσος Α. στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στη Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας, σε σχετική ερώτηση πολίτη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή, μέσω της πλατφόρμ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;