Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.

1 αίτηση
Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Τι εχει γινει απο πλευρας της Περιφέρειας για τις δεκάδες καπάκια απο φρεάτια της...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;