Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΠΑ.ΠΕΛ.

Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης, αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών, παροχή ενισχυτικών υπηρεσιών στους φοιτητές αλλά και στους απόφοιτους.

1 αίτηση
Τα αγγεία μεταφοράς προϊόντων και οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στον Αιγαιακό χώρο (5ος-9ος αι. μ.Χ.)
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών της εκ μέρους σας απαξίωσης του αιτήματός μου, ενώ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;