Ωδείο Αθηνών

Εποπτευόμενοι Φορείς

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ωδείο Αθηνών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.