Μουσείο Ακρόπολης

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Μ.Α.

Το Mουσείο Ακρόπολης είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης των Αθηνών. Το μουσείο κτίστηκε για να στεγάσει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και στους πρόποδές του καλύπτοντας μία ευρεία χρονική περίοδο, από την Μυκηναϊκή περίοδο έως την Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική Αθήνα ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται πάνω στον αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη, κατάλοιπο των Ρωμαϊκών και πρώιμων βυζαντινών Αθηνών.

1 αίτηση
Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακροπόλεως
Απάντηση από Μουσείο Ακρόπολης στο George Arctouros στις .

Μερικώς επιτυχημένο.

Αγαπητέ κύριε/κυρία, Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα ελήφθη από την Γραμματεία του Μουσείου Ακρόπολης και θα προωθηθεί προς διαχείριση και/ή απάντηση στο α...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;