Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 210 δημόσιες αρχές στην κατηγορία ‘Εποπτευόμενοι Φορείς’

Επίσης ονομάζεται Ο.Δ.Α.Π. Στρατηγικοί σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Α.Α.Θ.Π. Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε αναπήρους και θύματα πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με βαθμό οπλίτη.
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Τ.Ε.Κ.Ε. Η διαχείριση του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Π.Δ. Η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής οριζομένων από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών, χρηματικών, τελωνειακών, αυτουσίων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Από την ίδρυσή του, ο βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού, τόσο στον τομέα της στέγασης, όσο και στον τομέα λειτουργί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Χ.Σ. Η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η αναδιάρθρωση των συστημικών τραπεζών εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και αποτελεσματ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Τ.Ε.Ε. Σκοπός του ΤΕΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία γενικά και την αξιοποίησή της για την οικονομική, κοινωνικ...
0 αιτήσεις.
Το Φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες και εθνικές κινηματογραφίες, καθώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Χ.Π Μεριμνά ιδιαίτερα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και την πολύπλευρη σύνδεσή του με την κοινωνία.
1 αίτηση.
Προσφέρει καλλιτεχνική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ταυτόχρονα επιδιώκει τη συστηματική επαναδιατύπωση και τον εκσυγχρονισμό των όρων της συνολικής εκπαι...
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;