Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 210 δημόσιες αρχές στην κατηγορία ‘Εποπτευόμενοι Φορείς’

Επίσης ονομάζεται 1η ΥΠΕΑ Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 2η Δ.Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 3η Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 4η Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 5η Υ.Πε. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 6η Υ.ΠΕ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται 7η Υ.ΠΕ. Συντονισμός και έλεγχος στα νοσοκομεία της περιφέρειας ώστε να εξασφαλίζεται η εύρρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα φροντ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Α Η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών και η επικοινωνία του ιδρύματος και των ακαδημαϊκών με τις άλλες ακαδημί...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΙΔ.ΑΛ.Ε.ΝΑ.Π. Η ενίσχυση του Ελληνικού Θαλασσίου Πνεύματος και η διατήρηση και προβολή της Ναυτικής Παράδοσης των Ελλήνων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΑΔΜΗΕ Σκοπός είναι η λειτουργία , ο έλεγχος και η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ , ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικλη ενέργεια ,...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, καθώς και η...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Ε.Μ.Υ. Εποπτεύει και διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης και το Γενικό Νοσο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α. Η οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας μέσω εκμηχάνησης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, ώστε να καταστεί η χώρα αυτάρκης σε σχέσ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Ε.Δ.Ι.Κ. Η άσκηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της καθώς και δικαιώματα μελέτης, κατασκευής, συν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Π.Ο.Ε.Α. Η Ανώτατη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφεδρών Αξιοματικών , εποπτεύεται απο το Υπουργείο Εθνκής Άμυνας και διαθέτει 54 συνδέσμους εφέδρων αξιοματικών άνα τη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Σ.Κ.Τ. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα με σκοπό την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και η πρώτη ιστορικά ελλην...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Π.Ε.Α. Η ανάπτυξη και η προώθηση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Αράβων στους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως σε θέματα: Βιομηχανίας, Γεω...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Π.Θ. Η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών (πιστοποίηση), η εκπαιδευτική και διδακτική Αριστεία καθώς και να πρωτοπορεί κα...
3 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E. Ειδικεύεται στην σχεδίαση των δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς, την μελέτη και την παράλληλη ενσωμάτωση αυτών στον λειτουργικό πολεοδομικό ιστό, την επίβ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Α.Ο.Ο.Α. Η στεγαστική εξυπηρέτηση δια της παροχής κατοικιών, οικοπέδων, διαμερισμάτων και δανείων στους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων που...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Β.Ι. Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων της Βαρβακείου Σχολής και του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και άλλων Σχολών και η χορήγηση υποτροφιών σε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Π.Α. Υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος απ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η διαχείριση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας αλιείας, την διαχείριση των ορυκτών και υδατικών...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Γ.Ε.Ν.Ε. Σκοπός είναι η διευκόλυνση άνεργων ναυτικών και εργοδοτών να απλοποιήσουν την διαδικασία εύρεσης και αναζήτησης εργασίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΔΕΠΑ Η ΔΕΠΑ κατόρθωσε να υλοποιήσει το μεγάλο έργο της εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας , το 1988 , ως φορέα ανάπτυξης υποδο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Δ.Π.Θ. Στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζει τη...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Μάλιστα μέχρι το 2004 λειτουργο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Δ.Ε.Η. Η ΔΕΗ είναι η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΔΑΠΕΕΠ Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος , έτσι ώστε οι ΑΠΕ να αποκτήσουν πρώτη θέση στον ενεργειακό τομέα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΔΕΣΦΑ Η λειτουργία, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, κατά τρόπο τεχνικά άρτ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. Η ενθάρρυνση της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου και η επιδίωξη προαγωγής τεχνογν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Δ.Κ.Ο.Ε. Η προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών, της Ειρήνης, της Φιλίας και η καλλιέργεια της διεθνούς κατανόησης βασισμένης στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΔΙ.ΠΑ.Ε. Έχει ως αποστολή και στόχο να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε Έλληνες και ξένους και να παράγει και να μεταδίδει καινοτόμο γνώση στα επιστημονικά αντικεί...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στόχοι του Οργανισμού είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και η παροχή πληροφοριών σχετικά με...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ A.E. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μελετά και κατασκευάζει τμήματα των εννέα κάθετων αξόνων, που συνδέουν την ενδοχώρα της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΕΘ.Α.Α.Ε. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και αποστολή της είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο τ...
2 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται E.B.E. Ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής του διαχρονικά,...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε. Η προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και η στήριξη στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛΣ Αποστολή της ΕΛΣ είναι να προσφέρει σε Έλληνες και ξένους θεατές παραγωγές υψηλής ποιότητας, παρουσιάζοντας όπερες, μπαλέτα, οπερέτες, όπερες για παιδι...
0 αιτήσεις.
Η συλλογή , διαφύλαξη , συντήρηση και μελέτη έργων τέχνης με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια του κοινού και την δια βίου εκπαίδευση μέσα απο την τέχνη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΣΔΔΑ Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκη...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Σ.ΔΙ. Η επιλογή, η προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Παρέχει προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσ...
0 αιτήσεις.
Η μελέτη , η έρευνα και η σκηνική διδασκαλία και διάδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του αρχαίου δράματος , η σκηνική παρουσίαση και η ερμηνεία κλασι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Ε. Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Αποστολή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικώς με τις πολιτικές, τις οποίες σχεδιάζει και εφαρμόζ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Π.Α. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως βασικούς του στόχους να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να συντείνει στη διαμό...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ε.ΚΕ.Α. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) και οι υπηρεσίες του έχουν ως στόχο να παρέχουν υψηλής ποιότητας αιμοδοσιακή υγειονομική περίθαλψη επιτυγχάνοντας...
0 αιτήσεις.
Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ Αξιολογεί τη συμμόρφωση και πιστοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Κ.Α. Σκοπός του ΕΚΚΑ είναι ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Κ.Ε. Σκοπός του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ως μοναδικού ερευνητικού φορέα αποκλειστικά ενταγμένου στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, είναι η μελ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ στοχεύει στην προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη των δημόσιων και ιδιωτικώ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.Τ. Η διάχυση, με τους ελάχιστους περιορισμούς, της υπάρχουσας και της παραγόμενης γνώσης με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Μ.Π. Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος, της παράδοσης και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής του, το ΕΜΠ, μέσω της αδιάσπαστης ενότ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΕΜΣΤ Συλλέγει, εκθέτει, διατηρεί, ερευνά και ερμηνεύει την τέχνη της εποχής μας στο ευρύτερο παγκόσμιο, ιστορικό και διεπιστημονικό πλαίσιο.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ο.Δ.Υ. Η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ο.Μ. Η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών & κυττά...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ο.Φ. Ηπροώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας υγείας για την εξασφάλιση κατάλληλων προτύπων ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας για τα προϊόντα αρμοδι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Σ.Ρ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον αρμόδιο υπουργό αφενός μεν για το είδος και τον αριθμό των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, αφετέρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.ΣΥ.Δ. Η αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Σ.Υ.Π. Η προώθηση και η ανάπτυξη των υποδομών ποιότητας, χάριν της εξυπηρετήσεως του δημοσίου συμφέροντος.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Συνδετικός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του επι...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Σ. Η κατασκευή όπλων φορητού οπλισμού, όλμων, οπλικών συστημάτων, προωθητικών πυρίτιδων και γεμισμάτων, καθώς επίσης και πυρομαχικών μεσαίων και μεγάλων δ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛ.ΤΑ. Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Β. Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Σκοπός είναι η αποτύπωση - καταγραφή και τελικά η γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας, με χαρτογραφήσεις, γεωχημεία, γεωφυσική, τηλεπισκόπηση,...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛ.Β.Ο. Η βιομηχανία στρατιωτικών οχημάτων και τεθωρακισμένων της Ελλάδας με κύρια αποστολή την ικανοποίηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε οχήματα και αντ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΥΔΕ προσφέρει στους ενδιαφερομένους επενδυτές τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα γραφεία της για να μελετήσουν το αρχείο της, που περιλαμβάνει γεωφυσικά δεδομ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τους φορείς...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Ε. Η διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη του ακινήτου, των εγκαταστάσεων και των υποδομών του πρώην Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Π. Η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΕΙΠ 2 Κύρια δραστηριότητα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τη διάδοση του ελληνικού βιβλίου, το θέατρο, τη μουσική, τις τέχνες, την προβολή του ελληνικού κινηματο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Δ.Α.Δ. Μέσω των δραστηριοτήτων του, το Ινστιτούτο επιδιώκει μια διπλή θεμελιώδη αποστολή: αφενός την προώθηση της νομικής έρευνας προς όφελος των μελετητών το...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Όραμα του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της νοοτροπίας πρόληψης με τη συνεργασία και προς όφελο...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Β. Η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, η ανάδειξη πτυχών του Ελληνικού Πολιτισμού, κατά τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους, η...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛ.ΚΕ.Δ. H διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΚΚ Το ΕΚΚ, στοχεύει στην προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής και τέχνης στην Ελλάδα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. H άρση της απομόνωσης και του αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών και η διάδοση των αρχών της ψυχικής υγιεινής στη χώρα.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ.2 Η σύνταξη του Κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛΜΕΠΑ Στόχος είναι εφοδίων που θα καθιστούν τους φοιτητές ικανούς να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο .
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή και προώθηση της έρευνας στους βασικούς άξονες του τομέα της Ψυχικής Υγιεινής (βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας , την ενίσχυση της αναταγωνιστικότητ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ο.ΑΝ Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται προγ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ο.Τ. Η οργάνωση και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η ενίσχυση της αξ...
1 αίτηση.
Σχεδιάζονται καινοτόμες ερευνητικές δράσεις, που απευθύνονται σε ειδικούς αλλά και στο ευρύτερο Κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνετα...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Φ.Ε.Τ. Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ύλες που προορίζονται σε τρόφιμα με σκ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Φ.Κ.Α. Στόχος δημιουργίας του ΕΦΚΑ είναι η ενοποίηση των προϋπαρχόντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός όλων των σχετικών ασφαλι...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται Τ.ΕΘ.Α. Η παρακολούθηση, διαχείριση και ορθολογιστική αξιοποίηση της περιουσίας που διαθέτει, με στόχο την συμβολή του στην αμυντική οργάνωση και ενίσχυση της...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Α.Α. Η μέριμνα και η γνωμοδότηση για θέματα υγειονομικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, και δικαστικών διεκδικήσεων των Απόστρατων Αξιωματικών της Αεροπορίας.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Α.Ν. Η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών της και η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων της.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Α.Α.Σ. Η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών, η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων των, η επιμέλεια των συμφερόν...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Ε.Χ. Η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την...
0 αιτήσεις.
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων.
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Λ.Τ.Ε. Αποτελεί την εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΕΤΕ Στόχος του ΕΕΤΕ είναι η ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται ΕΠ.ΑΝ. Η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την οικονομική ανάπ...
0 αιτήσεις.
Επίσης ονομάζεται Ε.Κ. Η προστασία των επενδυτών και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
0 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;