Δημόσιες υπηρεσίες

Βρέθηκαν 2 δημόσιες αρχές στην κατηγορία ‘Ελληνική Αστυνομία’

Επίσης ονομάζεται Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συσ...
1 αίτηση.
Επίσης ονομάζεται ΕΛ.ΑΣ. Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 1481/1-10-1984,...
3 αιτήσεις.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε;