Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Έρευνών

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΚΕ.Π.Ε.

Η επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Έρευνών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.