Ίδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών Εξ Αλβανίας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ι.Α.Ο.Α.

Σκοπός του Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας είναι η καθοριστική συμβολή του στην τεχνική εκπαίδευση, επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση της Ελληνικής Ομογένειας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ίδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών Εξ Αλβανίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.