Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.ΥΠ.ΕΘ.Α.

Ο συντονισμός των γενικών διεθύνσεων και των γενικών επιτελείων των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.