Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Υ.Α.Α.

Υποδοχή, ταυτοποίηση και παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.