Γενική Γραμματεία Υποδομών

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Υ.

Αρμόδια για την αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και σχεδιασμός λιμενικών, κτιριακών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Υποδομών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.