Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Τ.Τ.

Η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών και η χάραξη ενιαίας πολιτικής Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.