Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Τ.Π.Α.

Υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού στην κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, επενδύσεων και προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.