Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Σ.Π.

Υποστήριξη υπουργικού έργου και αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων οργανώσεων στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.