Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Σ.Δ.Α.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.