Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

1 αίτηση
Αγαπητή Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Ζητώ τα ακόλουθα στο πλαίσιο του δικαιώματός μου για πρόσβαση σε πληροφορίες:...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;