Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

1 αίτηση
Αγαπητή Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Ζητώ τα ακόλουθα στο πλαίσιο του δικαιώματός μου για πρόσβαση σε πληροφορίες:...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;