Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και στην απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών του πολίτη με το Κράτος.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.