Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Φ.Π.Υ.

Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας και προστασία ποιότητας ατμόσφαιρας, δασών και υδάτων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.