Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Φ.Π.Υ.

Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας και προστασία ποιότητας ατμόσφαιρας, δασών και υδάτων.

1 αίτηση
Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα Δήμου Ασπροπύργου
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων από Δρόσος Α. στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για τ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;