Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Φ.Π.Δ.Π.

Η ανάλυση, o σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.