Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Π.Δ.Ε.Ε.Α.

Η μέριμνα, η οργάνωση και η λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η εφαρμογή προγραμμάτων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.