Γενική Γραμματεία Πολιτισμού

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Π.

Καταγραφή, μελέτη και προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας, των αρχαιολογικών μουσείων, χώρων και συλλογών.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Πολιτισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.