Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ο.Π.

Διασφάλιση Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης της χώρας, έλεγχος ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και διαφύλαξη ελληνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.