Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Μ.Π.Υ.Α.

Σχεδιασμός και εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, άσκηση της πολιτικής διεθνούς προστασίας και πολιτική ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.