Γενική Γραμματεία Μεταφορών

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Μ.

Υπεύθυνη για το στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και οδικής ασφάλειας, για τον έλεγχο των οχημάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και για την παροχή αδειών οδήγησης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Μεταφορών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.