Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.