Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ι.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση και η οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.