Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ι.

Εποπτεία γενικής και κεντρικής διεύθυνσης Ιθαγένειας .

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.