Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Π.Κ.

1 αίτηση
Ποιός στ' αλήθεια κινδυνεύει;
Το αίτημα έχει σταλεί προς Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, στις 3-3-2022 παρακολούθησα ομιλία-παρέμβαση του Ν. Τσεμπερλίδη, π...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;