Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Ο.Π.Υ.

Η διαχείριση των υδρογονανθράκων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εναλλακτικών καυσίμων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.