Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Ο.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.