Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.

Αρμοδιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εποπτεία της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η γενική εκπαίδευση των ενηλίκων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.