Γενική Γραμματεία Εργασίας

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Ε.

Καθιέρωση ατομικών και συλλογικών ρυθμίσεων για συμβάσεις εργασίας και μέριμνα για συνθήκες υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Εργασίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.