Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Υ.Π.Ε.

Η εποπτεία της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής, καθώς και των υπηρεσιών τουρισμού υγείας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.