Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Π.

1 αίτηση
Δέσμευση πιστώσεων ύψους 65.000,00 ευρώ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, παρακαλείσθε όπως μας χορηγήσετε, α. το υπ’ αριθμόν 5377/1644/2020 τεκμηριωμέν...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;