Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Α.Δ.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης, αρμόδια για ζητήματα δικαστικών υπαλλήλων και για ειδικότερα νομικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1 αίτηση
Ανάκληση διορισμού και επιστροφή στη θέση μου ,μετά απο Παραγραφή Αδικήματος.
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από Χρυσοβαλαντης στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;