Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Α.Δ.

1 αίτηση
Ανάκληση διορισμού και επιστροφή στη θέση μου ,μετά απο Παραγραφή Αδικήματος.
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από Χρυσοβαλαντης στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία Γράφω για να ζητήσω μια εσωτερικ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;