Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Δ.Α.Δ.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης, αρμόδια για ζητήματα δικαστικών υπαλλήλων και για ειδικότερα νομικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.