Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Π.Δ.Κ.Π.

Εποπτεία της διεύθυνσης προγραμματισμού και επιχειρησιακών προγραμμάτων και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.