Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Π.

Η κατεύθυνση του έργου της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.