Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Ν.Π.

Η υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου και η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγαιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.

1 αίτηση
Συνεπώς, θεωρώ ότι συν τοις άλλοις, η αρμόδια υπηρεσία παρακάμπτει ευθέως τον Κανονισμό λειτουργίας του arthro5a.gr, εφόσον οι απαντήσεις εδώ πρέπει να...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;