Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Ν.Π.

Η υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου και η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγαιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.

1 αίτηση
Αξιότιμε κ. Σακαβέλη καλησπέρα σας Σε συνέχεια αιτήματός σας, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας μέσω της πλατφόρμας arthro5a.gr, για την παροχή στοιχ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;