Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Ν.Π.

Η υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου και η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγαιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.