Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.

3 αιτήματα
      Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2022.01.13 14:15:47 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ...
Αξιότιμε κύριε, Η από 10-2-2022 επικοινωνία σας έχει απαντηθεί αυθημερόν με το επισυναπτόμενο μήνυμα. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλ...
      Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2022.01.13 14:15:47 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;