Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.

Αρμόδια για θέματα ανθρώπινου δυναμικού Δημοσίου Τομέα και προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

2 αιτήματα
      Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2022.01.13 14:15:47 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ...
      Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2022.01.13 14:15:47 EET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;