Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, που επίσης λέγεται Γ.Γ.Α.Α.Τ.

Εποπτεία των γενικών διευθύνσεων κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.