Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Η διαχείριση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας αλιείας, την διαχείριση των ορυκτών και υδατικών πόρων και την προώθηση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.